Español English
Abogados ACYL

ACYL Abogados. O noso escritorio:

Escritorio Avogados Rodríguez Pardo

 

Este escritorio ten unha crara vogación xeralista dende a súa criación, adicándose, preferentemente, ao Dereito Civil, especialmente o propio de Galicia, administrativo, tanto da Administración Local coma da Central e Autonómica, mercantil, penal e laboral, con un coñecemento fondo dos pleitos e conflictos referentes ás Administracións Públicas, como dixemos.

O noso escritorio principal atópase na cidade de A Coruña, na rúa Caballeros, nº 7, fronte dos edificios dos Xulgados e da Audiencia Provincial. Un dos membros da nosa sociedade mantén, tamén, un escritorio na Provincia de Pontevedra (Vilagarcía de Arousa), para atendere as necesidades dos clientes nesa zoa.

 

Na actualidade traballamos cunha rede internacional de Avogados, o que lle permete poder atender calquera encomenda xurídica no seu propio escritorio ou, por medio doutros escritorios dunha rede internacional de avogados. Tamén se conta con colaboradores importantes na Iberoamérica (Bos Aires, Caracas, Montevideo, etc..), ou ao Norde de América: Canadá (Vancouver) e N.Y. porque, dada a grande cantidade de galegos e descendentes de galegos que existen no continente americán e o elevado nivel de transaccións comerciais con estes países.

A complexidade e interdependencia das relacións transfronteirizas, levounos a mantermos relacións con escritorios de avogados de diversos países co fin de que os intreses dos clientes nos mesmos póidanse vere totalmente atendidos.

Somos provedores de servizos xurídicos da Comisión Europea (Private Law Body) co número de rexistro 6000711091.

Elabouramos orzamentos a respeito das actuacións profesionais, polo miúdo

 

Escritorio Avogados Rodríguez Pardo