Español English
Abogados ACYL

ACYL Avogados. As nosas áreas de traballo:

AVOGADOS

MARÍA JOSÉ ALMODÓVAR MELENDO
(Colexiada do Iltre. Colexio de A Coruña)

JUAN RICARDO LÓPEZ BORRAZÁS
(Colexiado do Iltre. Colexio de A Coruña)

LUIS ANTONIO CORES CASTRO
(Colexiado dos Iltres. Colexios de Pontevedra e A Coruña)

  • Dereito Administrativo: Expropiacións e reversión, urbanismo, sancións, emprego público, concesións, minas, costas e augas, Catastro e impostos, reclamacións patrimoniais contra a Administración.
  • Dereito Laboral e da Seguridade Social .
  • Dereito Penal: Acusación e Defensa. Dereito Penitenciario.
  • Dereito Civil: Matrimonial, divorcios e familia, bens gananciais, parellas de feito, contratos, propiedade, arrendamentos, herdanzas e testamentos, montes veciñais, Rexistro Civil e nacionalidade, expedientes de dominio e Rexistro da Propiedade, servidumes, hipotecas, comunidades de propietarios, responsabilidade civil, defectos da edificación.
  • Dereito Internacional Privado: Contratos de compravenda internacional, execución de sentenzas extranxeiras, convenios e acordos internacionais, matrimonios e menores, axuda xurídica en países extranxeiros, etc. .
  • Tráfico: Accidentes e Sancións.
  • Dereito Mercantil: Sociedades, marcas e propiedade industrial, seguros, marítimo, bancario, préstamos, letras de cambio, leasing, concursos.

DE INTERESE


» Recuperación dos cartos pagados a cooperativas ou promotoras en promocions fracasadas

» Nulidade de claúsulas solo

» Recuperación dos gastos do préstamo hipotecario

» Neglixencia e responsabilidade médica

» Herdanzas e sucesions

» Mediación

 

 

Elabouramos orzamentos a respeito das actuacións profesionais, polo miúdo.