Español English

ACYL Avogados: Nota Legal

O obxectivo da web ACYL Avogados é facilitar ó usuario a información relativa ó noso Escritorio de Avogados e as súas actividades, sin que supoña unha fonte de asesoramento xurídico ou un medio para establecer unha relación cliente-avogado. A utilización desta páxina web implica a adhesión por parte do usuario a todo o disposto neste aviso legal na versión existente na data de acceso a esta.

 

ACYL avogados non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade da web ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Os enlaces e hipertexto que, no seu caso, posibiliten o acceso a través do sitio web a prestacions e servizos ofrecidos por terceiros, no pertencen nin se atopan baixo o control de Rodríguez-Pardo Avogados, polo que non se fai responsábel nin da información contida neles nin dos efectos que puidesen derivarse da información.

 

ACYL Avogados é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual da súa páxina web, así como dos elementos contidos no mesmo. ACYL Avogados resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nela.

 

En caso de se precisare calquera aclaración, información ou suxerencia pode dirixirse a:

ACYL Abogados .
C/ Caballeros, 7, 1º Dcha
15006 A Coruña